PROGRAMMA

Op woensdag 16 januari is de Groenpact Manifestatie, voor iedereen die bij de groene sector en het onderwijs betrokken is. De minister van LNV, Carola Schouten, zal hierbij aanwezig zijn.

Locatie:              Fort Voordorp, Groenekan

Tijd:                    13.00-18.00 uur

Doelgroep:         bestuurders, staf, docenten, bedrijfsleven en beleidsmakers

Blik op de toekomst
De dag staat in het teken van wat er al is bereikt binnen GroenPact. Maar ook wordt er gekeken naar de toekomst en de uitdagingen waar we nog voor staan. Dit doen we vanuit het perspectief van jongeren: studenten en leerlingen. We kijken vanuit hun blik naar de innovatieve groene sector en de toekomst van groen onderwijs.

Groenpact Impactprijs
Op de manifestatie wordt ook de eerste 'Impactprijs groen onderwijs' uitgereikt. Studenten en leerlingen (van vmbo tot universiteit) kunnen meedoen aan de prijsvraag voor het project met de meeste impact. Ze kunnen hiervoor projecten aanmelden waarbij onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. Per onderwijsniveau worden 3 projecten genomineerd en 1 winnaar gekozen. De vier winnende projecten staan in de spotlights op de Manifestatie en het projectteam krijgt een mooie prijs. 

Green Deal
Ook wordt de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw ondertekend. Deze moet er voor zorgen dat natuurinclusieve landbouw een integraal onderdeel wordt van het groene onderwijs. Met green deals wil de overheid de overgang naar een duurzame economie versnellen. 

Workshops
Er zijn actieve workshops over de thema’s van Groenpact: arbeidsmarkt, innovatie en maatschappelijke opgaven.
Een aantal aansprekende voorbeelden en resultaten van Groenpact worden nader toegelicht. 
Klik hier voor de workshops.


 

13.00 uur        Ontvangst gasten met koffie/thee – gelegenheid tot netwerken en bekijken van de GroenPact                                   Gallerij met posterpresentaties van succesvolle pilots

14.00 uur        Welkom door dagvoorzitter Simone van Trier

14.05 uur        Plan Groenpact 2.0 aanbieden aan de minister

14.10 uur        Keynote speech Minister Schouten

                       De minister reflecteert op GroenPact en het belang van groen onderwijs voor uitdagingen van de                                         toekomst en gaat in op Green Deal Natuur Inclusieve Landbouw.

14.20 uur        GroenPact Impact Prijs 2018 

                       Studenten en leerlingen uit het groene onderwijs hebben in vier categorieën (vmbo, mbo, hbo en                                         universitair), gestreden om de Impactprijs 2018. De winnaars lichten in een korte pitch
                       (2 minuten) hun project en de impact daarvan toe. En zij gaan hierover in gesprek met de                                                     minister. Leer hier meer over de Impactprijs.

14.40 uur        Ondertekening van de Green Deal Natuur inclusieve landbouw

15.10 uur        Pauze

15.45 uur        Start workshops. Klik hier voor het workshopprogramma.

16.30 uur        Aanvang netwerkborrel

                       Tijdens de borrel kunt u de GroenPact Gallerij bekijken met posterpresentaties van succesvolle pilots.

18.30 uur        Einde GroenPact Manifestatie